Současné daňové předpisy

Volitelný předmět vyučovaný na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Čtvrtek v 9:10 v místnosti 215 (hlavní budova FF UK). Odkaz na předmět v SIS

5. 10. 2017 Úvodní hodina

Úvodní informace o předmětu, úvod do práva a vymezení daňového práva jako součásti právního řádu České republiky

Informace o předmětu, úvod do práva
12. 10. 2017 Úvod do daňového práva I

Začátek úvodu do daňového práva. V hodině probrány slajdy až po judikaturu ústavního soudu.

Úvod do daňového práva, obecná část daňového práva
19. 10. 2017 Úvod do daňového práva II

Pokračování slajdů z předchozí hodiny. Probráno až po slajd "další konstrukční prvky".

26. 10. 2017 Správa daní

Dokončení klasifikace daní z předchozí přednášky, správa daní podle daňového řádu

Slajdy
2. 11. 2017 Majetkové daně I - daň silniční, úvod do majetkových daní

Zastupuje Mgr. Jakub Hlista

Daň silniční
Úvod do majetkových daní, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí
9. 11. 2017 Daň z příjmů fyzických osob
Slajdy
16. 11. 2017 Daň z příjmů právnických osob, odpisy, zamezení dvojímu zdanění
Slajdy
23. 11. 2017 Majetkové daně II - daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí

Zastupuje Mgr. Jakub Hlista

Slajdy
30. 11. 2017 Daň z přidané hodnoty
Slajdy
7. 12. 2017 Ostatní nepřímé daně

Spotřební daně a energetické daně

Slajdy