Finanční právo II - seminář

Povinný předmět zejména pro 5. ročník. Pondělí 8:00, místnost č. 346.

8. 10. 2018 Úvodní hodina
Slajdy
15. 10. 2018 Správa daní (zastupuje Mgr. Tuláček)
Slajdy
22. 10. 2018 Opakování a daň z nemovitých věcí
29. 10. 2018 Daň z příjmů fyzických osob
5. 11. 2018 Daň z příjmů právnických osob
12. 11. 2018 Daně z příjmů - opakování a zneužití práva
19. 11. 2018 Daň z přidané hodnoty
26. 11. 2018 Spotřební daně
3. 12. 2018 Majetkové daně
10. 12. 2018 Opakování a příprava na zkoušku