Finanční právo II - seminář

Seminář povinného předmětu Finanční právo II, určeného pro studenty 5. ročníku. Seminář se koná v pondělí v 8.00 v místnosti č. 346. Anotace v SIS.

9. 10. 2017 Úvodní hodina, úvod do daňového práva
Informace o semináři, podmínkách absolvování seminářů a další informace o předmětu
Úvod do daňového práva, obecné daňové právo
16. 10. 2017 Úvod do daňového práva II
Dokončení výkladu o obecném daňovém právu
23. 10. 2017 Správa daní

Daňové právo procesní, správa daní, aktuální kauza zajišťovacích příkazů

Slajdy
Rozsudek NSS čj. 2Afs 239/2015-66, vymezující obecné podmínky pro vydání zajišťovacích příkazů
30. 10. 2017 Daně z příjmů I

Dokončení slajdů z předchozí hodiny (placení daní + diskuse nad rozsudkem). Úvod do přímých daní.

Původní znění zákona o daních z příjmů k prostudování
Úvod do daní z příjmů
6. 11. 2017 Daň z příjmů fyzických osob

Dokončení úvodu do daní z příjmů. Daň z příjmů fyzických osob.

Slajdy
13. 11. 2017 Daň z příjmů právnických osob a daňové odpisy
Řešení příkladů
Slajdy
20. 11. 2017 Majetkové daně
Slajdy
27. 11. 2017 Majetkové daně II - daň silniční

Pokračování ve slajdech z předchozí hodiny. Daň silniční.

4. 12. 2017 Majetkové daně III - daň z nabytí nemovitých věcí; Daň z hazardních her

Pokračování ve slajdech z minulých hodin - daň z nabytí nemovitých věcí. Daň z hazardních her.

Daň z hazardních her
Zadání velkého příkladu
11. 12. 2017 Daň z přidané hodnoty
Slajdy
18. 12. 2017 Zápočtová písemka
Výsledky skupiny A a B