Daňové právo v podnikatelské činnosti (VŠPP)

Bloková výuka předmětu Daňové právo v podnikatelské činnosti v kombinované formě (24. listopadu 2018, 9:00, Y4, 15. prosince 2018, 12:40, Y4 a 19. ledna 2019, 12:40, Y4).

24. 11. 2018 Úvod do daňového práva, správa daní
Slajdy
15. 12. 2018 Dokončení z minula, daně z příjmů
Domácí příprava č. 1
Slajdy
19. 1. 2019 Dokončení daně z příjmů, majetkové daně, daň z hazardních her
Slajdy
Nedokončený podrobný minimální sylabus
Zadání písemky z předtermínu s vyznačenými správnými odpověďmi