ZS 2018/19


Finanční právo II - seminář

Povinný předmět zejména pro 5. ročník. Pondělí 8:00, místnost č. 346.


Daňové právo v podnikatelské činnosti (VŠPP)

Bloková výuka předmětu Daňové právo v podnikatelské činnosti v kombinované formě (24. listopadu 2018, 9:00, Y4, 15. prosince 2018, 12:40, Y4 a 19. ledna 2019, 12:40, Y4).


Bankovní a pojišťovací právo (VŠPP)

Bloková výuka předmětu Bankovní a pojišťovací právo v


Pojistněprávní vztahy (VŠPP)

Bloková výuka předmětu Pojistněprávní vztahy v kombinované formě (12. října 2018, 9:00, Y5 a 14. prosince 2018, 10:20, Y5).